Till senaste kommentaren

Är Upphandlingsmyndighetens LCC-kalkyl en nuvärdeskalkyl eller en pay-off kalkyl?

Hej.

Jag använder er räknesnurra/LCC-kalkyl men hittar inte vad pay off-tiden blir under fliken resultat (vilket år anläggningen blir lönsam ur investeringssynpunkt).

Kommentarer

 • Hej Timo,

  Vår LCC-kalkyl är egentligen en nuvärdeskalkyl och inte en pay-off kalkyl. LCC tar med investeringens alla möjliga kostnadsposter under investeringens hela livslängd. Framtida kostnader beräknas till dagens penningvärde med hjälp av kalkylräntan. Vilket innebär att belopp i kalkylen ges högre värde idag än i framtiden. Många investeringar har en lång livslängd. Exempelvis beräknas utomhusbelysningsanläggning att vara i drift i cirka 30 år. LCC:n i detta fall består av grundinvestering, driftkostnader som elräkning samt kostnader för eventuella byten av ljuskällor, underhåll och så vidare. Om man väljer mellan olika alternativ ska alternativet med lägsta LCC-kostnaden under hela livslängden väljas. Fördelen med LCC-kalkylen är att den ska få användaren att se investeringar i ett längre perspektiv.

  Pay off-tid är en annan kalkylmetod, så kallad Pay off-kalkyl (eller payback-kalkyl). På svenska heter det återbetalningstid. Vi har inte den kalkylen, eftersom kritiken för pay off-kalkylen är att den gynnar kortsiktiga investeringar, som inte alltid är de mest hållbara. I pay off-kalkylen räknar man med samma penningvärde i hela kalkylen. Pay off-tiden är när besparingar i till exempel drift eller årliga inbetalningar överstiger grundinvesteringen. Om man väljer mellan olika alternativ ska den med kortaste pay off-tid väljas. Men detta kan leda till ett felaktigt beslut ur ett långsiktigt perspektiv.
  ​​​​
  Uppdaterad: den 15 oktober 2019


  Med vänliga hälsningar
  Heini-Marja Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.