Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Leverantör/importör/distributör vid upphandling av medicintekniska produkter?

I upphandlingskontrakt och dylikt runt lagen om offentlig upphandling används "leverantör". I nya förordningen om medicintekniska produkter finns endast tillverkare/importör/distributör. Leverantör finns inte som ekonomisk aktör. Vad ska vi skriva i upphandlingskontrakt mm framöver?

Kommentarer

 • Hej Caroline!

  Definitionen av termen leverantör i LOU är mycket bred. Med leverantör avses den/de som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Vem eller vilken roll leverantören har beror på i vilket sammanhang i LOU termen används i.

  En leverantör kan i det enskilda fallet till exempel vara avtalspart, tillverkare, importör och/eller distributör. Det är därför omöjligt att svara på vilken term som ska användas i upphandlingskontrakt eftersom det beror på i vilket sammanhang leverantören omnämns i. Vanligen brukar begreppet leverantör i upphandlingsdokumenten syfta till potentiella anbudsgivare. Vad gäller terminologin i själva kontraktet eller ramavtalet förekommer olika begrepp, men de vanligaste är ”leverantör” eller ”säljare”.

  Eftersom den upphandlande myndigheten bara kan ställa krav på leverantören som avtalet ingås med kan myndigheten ibland behöva ställa krav på att leverantören i sin tur ska ställa krav på sina eventuella underleverantörer (exempelvis tillverkare, importörer och distributörer).

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.