Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Likabehandlingsprincipen vid dialog med enskild leverantör

Hej

Hur mycket information får upphandlande enhet gå ut med för att få in en bra budgetoffert i ett tidigt utredningsskede och samtidigt uppfylla likabehandlingsprincipen?

Exempel:
För att utreda om en affärsidé kommer att vara lönsam eller ej behöver vi ,i ett tidigt skede, få fram priser på vissa komponenter. Vi kan inte lägga för mycket tid på denna utredning initialt och fråga alla leverantörer eller starta en urvalsupphandling står därför inte i proportion till den tid som vi kan investera i utredningen. Är det tillåtet att kontakta en leverantör och tillhandahålla: tekniska förutsättningar och information om plats etc. för att få fram ett någorlunda noggrant pris?

Henrik Hägglund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Henrik!

  Möjligheten för den upphandlande myndigheten att genomföra preliminära marknadsundersökningar har direkt stöd i LOU-direktivet (2014/24/EU, artikel 40). I syfte att förbereda upphandlingen får den upphandlande myndigheten till exempel rådfråga eller godta råd från marknadsaktörer. Att föra dialog med potentiella leverantörer är en del av marknadsanalysen. Det är dock inte möjligt att ange någon specifik gräns för hur mycket information som den upphandlande myndigheten får gå ut med i denna dialog. Det viktiga är att inte dela med sig till leverantören hur upphandlingen ska läggas upp, vilka krav som kommer att ställas och liknande information. Hur denna bedömning ska göras i det enskilda fallet kan jag tyvärr inte ta ställning till inom ramen för denna Frågeportal.

  Principen om likabehandling innebär att ingen leverantör får gynnas i förhållande till andra. Även om det framstår som mer fördelaktigt för den upphandlande myndigheten att föra dialog med ett flertal leverantörer inför en upphandling så finns det inget förbud mot att endast föra dialog med en enskild leverantör. Ett sådant upplägg får dock inte leda till att leverantören får en otillbörlig fördel vid utformningen av upphandlingsdokumentet. En leverantör som ges ett stort inflytande över upphandlingsdokumentet kan påverka utformningen på ett sätt som gynnar leverantören snarare än att på ett neutralt sätt tillgodoseden upphandlande myndighetens behov. Dessutom kan det strida mot likabehandlingsprincipen om leverantören fått mer information än övriga leverantörer och därför har bättre chanser att vinna upphandlingen. En otillåten särbehandling kan få till följd att en upphandling behöver göras om. I slutändan är det upp till den upphandlande myndigheten att säkerställa att upphandlingen följer de grundläggande principerna.

  För mer vägledning om hur dialogen med leverantörerna kan utföras hänvisar jag till vår webbplats. Utöver den mer generella informationen har Upphandlingsmyndigheten även tagit fram stödmaterialet 6 myter om dialog i offentlig upphandling samt ett flertal exempel från upphandlingar som använt sig av dialog.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.