Till senaste kommentaren

Kan vi göra tilläggsbeställningar till vårt befintliga IT-system (LUF)?

Hej!

Frågan avser LUF.

Ett företag har Avtal avseende IT-system. Efter hand finns möjlighet att köpa till nya tjänster till IT-systemet. Tjänsterna sker alltså inte som uppdateringar, utan man behöver köpa till dem.

Då tänker jag först och främst att tjänsterna bör ha ett naturligt samband med original IT-systemet, annars behöver man konkurrensutsätta?

Sedan undrar jag om det finns en begränsning (procentmässigt?) i hur mycket tjänster man får köpa till, till ett avtal? Är det någon skillnad när det gäller IT-system mot andra sorters upphandlingar?

Tacksam för svar.

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om förutsättningar finns för att göra en ändring av avtalet i ert fall. Vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

  Ett avtal som tilldelats i en upphandling som genomförts av en upphandlande enhet enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) får ändras utan en ny upphandling, om ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i 16 kap. 9–14 §§ LUF. Om inte förutsättningar finns för ändring enligt någon av bestämmelserna måste en ny upphandling genomföras. Under vissa förutsättningar finns eventuellt en möjlighet att direktupphandla de tillkommande IT-tjänsterna.

  Bestämmelserna om ändringar av avtal skiljer sig åt bland annat i fråga om hur stor ändring som får ske och vilket samband som ska finnas mellan ändringen och det befintliga kontraktet eller ramavtalet. Det finns ingen särskild skillnad mellan IT-system och andra sorters upphandlingar.

  I ditt fall kan det exempelvis vara intressant att titta på om ändringarna ni vill göra är av mindre värde, kompletterande beställningar eller inte väsentliga.

  Källhänvisningar
  • 16 kap. 9–14 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – ändringar av kontrakt och ramavtal
  • 19 kap. 7 § LUF – när direktupphandling får användas.
  Uppdaterad: den 19 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.