Till senaste kommentaren

Livsmedelskrav, varför jag inte kan använda kriteriet eu-ekologisk samtidigt som GMO-fri vara?

Hej,
min fråga gäller:
varför jag inte kan använda mig av eu-ekologisk vara-kriteriet samtidigt som GMO-fri vara? vad är det som säger emot varandra?

Likadant för kravet på ägg, 10892:1 står inget om beläggningsgraden djur/m2 eller antal djur per m2? finns det något IDkrav hos er för detta?

För kravet ansvarsfullt producerad fodersoja står inte här heller att den ska vara gmo-fri? Finns det et idkrav för gmo-fri vara?

Kommentarer

 • Hej Camilla,

  Anledningen är att den ekologiska och konventionella marknaden kan ses som två separata marknader. Kunden bör då välja ekologiskt eller konventionellt för att underlätta sin uppföljning. Det är även fördel att tydligt kommunicera detta till de leverantörer som lämnar anbud.

  Utifrån behovs- och marknadsanalysen bör den offentliga kunden efterfråga ekologiska eller konventionella produkter. Men det innebär inte att alla ekologiska mervärden ska efterfrågas - det skulle innebära ett mycket stort merarbete i upphandlingsskedet då det ekologiska resultatet uppfyller det EU-ekologiska regelverket eller det ekologiska regelverk som uppfyller ytterligare krav, till exempel KRAV-ekologiskt.

  Däremot kan det vara viktigt att kunden internt kan mäta och kommunicera upphandlingens mervärden. Det faktiska resultat av en upphandling är just resultatet av vilka varor och tjänster som levereras i beställningsarbetet. Detta resultat kan exempelvis redovisas i organisationens hållbarhetsarbete även om dessa mervärden inte aktivt efterfrågats i upphandlingen. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att kunden får dessa mervärden automatiskt, till exempel GMO-frihet.

  Om frihet från GMO (det vill säga genmodifierade organismer och/eller genmodifierande teknik) innebär ökad eller minskad hållbarhet i praktiken är en helt annan fråga, men GMO-frihet "får man på köpet" när kunden väljer ekologiska livsmedel.

  Bästa hälsningar
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel
 • Hur ska man se på kravet GMO-fri vara idag när man utvärderar produkter i ett anbud? Kan man säga att alla varor med huvudråvara där ursprunget är Europa uppfyller kravet på grund av lagstiftning?
  Cristoffer Cedergren
 • Hej Christoffer,

  Alla krav som ställs i upphandling ska anbudslämnaren uppfylla vid anbudstillfället eller senare om det gäller särskilda kontraktsvillkor. Vilket bevis som anbudslämnaren vill uppvisa väljer anbudslämnaren.
  Om kravet är GMO-fria produkter i upphandlingen ska köparen inte behöva anta något själv utan istället utvärdera inkommet bevis.

  Om något är oklart - vänligen återkom.

  Bästa hälsningar
  /Monica


  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.