Till senaste kommentaren

Ska LOU eller LUF tillämpas vid blandad verksamhet?

Ett kommunalt bolag har två olika avdelningar, Avfall (LOU) och VA (LUF). Samma organisationsnummer. Vad gäller ang. direktupphandlingsgränsen om vi har handlat upp samma typ av tjänst och den under året hamnar på sammanlagt 700.000:- ?(400.000 på VA och 300.000 på Avfall)?

Kommentarer

 • Hej Thomas,

  I 2 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) regleras blandad upphandling, det vill säga vilka bestämmelser som gäller när ett kontrakt avser flera olika slag av upphandling eller avser upphandling som regleras i olika lagar.

  Enligt 2 kap. 3 § LOU ska 2 kap. 11–27 §§ LUF användas för att avgöra vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i LOU och LUF.

  I 2 kap 20–27 §§ LUF regleras upphandling som rör mer än en verksamhet. Enligt 2 kap. 20 § LUF får den upphandlande enheten i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 21-27 §§ välja att tilldela separata kontrakt för varje verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt. Enligt 2 kap. 21 § LUF får man inte tilldela separata kontrakt för varje verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt i syfte att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i LUF eller LOU blir tillämpliga.

  Enligt 2 kap. 22 § LUF ska en upphandlande enhet som tilldelar separata kontrakt tillämpa de bestämmelser som gäller för respektive kontrakt. Om kontraktet tilldelas som ett enda, ska enligt 2 kap. 23 § LUF de bestämmelser tillämpas som gäller för den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör. Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör ska kontraktet enligt 2 kap. 24 § LUF tilldelas enligt LOU.

  Sammanfattningsvis så beror svaret på om tjänsten i frågan har tilldelats i separata kontrakt eller som ett enda kontrakt. Om det är uppdelat i flera kontrakt ska LOU och LUF tillämpas på respektive verksamhetsområde vilket leder till att man får tillämpa två olika direktupphandlingsgränser för verksamhet avfall (LOU) och för verksamhet VA (LUF). Är det ett enda kontrakt ska direktupphandlingsgränsen för den huvudsakliga verksamheten tillämpas. Går det inte att avgöra den huvudsakliga verksamheten ska direktupphandlingsgränsen för LOU tillämpas. Man får inte göra en uppdelning av kontrakten i syfte att undvika en beloppsgräns eller ett tröskelvärde.

  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Petter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.