Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ska LOU eller LUF tillämpas för upphandling av kommunal skolskjutstrafik?

Vilken lag - LOU eller LUF - är tillämplig för upphandling av kommunal skolskjutstrafik?
Trafiken/tjänsten är avsedd för skolelever som uppfyller krav för att erbjudas skolskjuts enligt kommunalt reglemente. Skolskjutstrafiken är avskild från annan linjetrafik och omfattar endast skolelever.

Kommentarer

  • Hej Kenneth!

    Det som avgör om en upphandling ska göras enligt LOU eller enligt LUF är för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett.

    LUF är tillämplig på upphandlingar av tillhandahållande eller drift av fasta och publika transportnät (se 2 kap. 1 § punkten 1 LUF). 2 kap. 5 § LUF reglerar särskilt tillämpningen av lagen på transporttjänster. Enligt stycke 1 omfattas en verksamhet av LUF om den består av tillhandahållande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänst för allmänheten i form av transporter. Om skolskjutstrafiken är avskild från annan linjetrafik och endast omfattar skolelever tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU.

    Vänliga hälsningar
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.