Till senaste kommentaren

Måste en privat aktör tillämpa LOU om den får bidrag för att bygga en idrottsanläggning?

Innebär LOU 3:2 att en upphandlad byggentreprenör ska tillämpa LOU när han kontrakterar underleverantörer/Underentreprenörer och byggentreprenaden avser byggande av en idrottsanläggning?

Kommentarer

 • Uppdaterad den 25 juli 2018: Notera att detta inlägg är publicerat innan den nya upphandlingslagstiftningen trädde i kraft och kan därför innehålla inaktuell information.

  Hej Anna!

  Enligt 3 kap. 2 § ÄLOU (2007:1091) [bestämmelsen har numera ersatts av 1 kap. 6 § LOU (2016:1145)] ska lagen tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon annans räkning, om mer än hälften av kostnaderna för kontraktet täcks av direkta bidrag från en upphandlande myndighet, samt vissa andra villkor är uppfylld.

  Bestämmelsen är inte avsedd att förpliktiga byggentreprenörer som tilldelats kontrakt i en upphandling att i sin tur upphandla sina underleverantörer enligt bestämmelserna i ÄLOU. 3 kap. 2 § ÄLOU riktar sig istället till upphandlande myndigheter som inte själva genomför en upphandling utan bidrar till en upphandling som genomförs av någon annan (se prop. 2006/07:128 s. 313 f.). 

  Det bör dock noteras att det inte finns någon generell skyldighet att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid mottagande av alla former av bidrag, utan en förutsättning är att kontraktets värde ska överstiga tillämpliga tröskelvärden och att kontraktet avser vissa typer av byggentreprenader, till exempel anläggningar för sport rekreation och fritid.

  Uppdaterad den 25 juli 2018: Notera att detta inlägg är publicerat innan den nya upphandlingslagstiftningen trädde i kraft och kan därför innehålla inaktuell information.

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej!

  Var på en information om stöd för bredbandsutbyggnad hos Länsstyrelsen. Jordbruksverket och landsbygdsprogrammet är stödutbetalare och Länsstyrelsen handlägger stödet vilket i vårt län är 50% av kostnaden. Vi som är stödmottagare är en ekonomisk förening och vi är ålagda att upphandla byggandet av bredbandsnät genom offentlig upphandling för att få stöd.

  Handläggaren som informerade menade att en entreprenör som tilldelats kontrakt i en upphandling måste i sin tur upphandla underentreprenörer genom offentlig upphandling för att kostnaden skall bli godkänd och stödberättigad. Hänvisning till tillämplig lagparagraf gavs ej.

  2016:1145 4 kap. §5 tillåter samverkande budgivare och borde väl innebära att entreprenörer kan samverka under en firma utan att den firman behöver upphandla övriga deltagare?

  Oklart vad som gäller då vi är ålagda att upphandla offentligt fast en rad undantag i 2016:1145 borde vara tillämpliga? Till exempel som frågan ovan på grund av att stödet är 50%
  2016:1145 1 kap. §6 har ersatt 3 kap. 2 § LOU (2007:1091) fast med samma regel.
  2016:1145 3 kap. §6 gör undantag för tillhandahållande av telekomtjänster till allmänheten

  Antar att en myndighet som Jordbruksverket kan ställa upp egna regler för stöd men kan de göra det genom att göra egna tolkningar av vad som ska gälla i LOU utan att hänvisa till vilken regel de lutar sig på?

  Med vänliga hälsningar,
  Mats
 • Hej Mats!

  Av Jordbruksverkets webbplats framgår att för att Sverige ska få ha stöd till bredbandsutbyggnad ställer Kommissionen krav på att alla affärer som projekten ger upphov till ska konkurrensutsättas. Där finns det även beskrivet hur du som gör inköpen ska gå tillväga. Har du fler frågor kring vad Jordbruksverket avser med konkurrensutsättning av sådana inköp föreslår jag att du hör av dig direkt till Jordbruksverket.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018

  Med vänlig hälsning
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej,

  Tips: Upphandla bygget som en totalentreprenad så har du genom upphandlingen konkurrensutsatt även underleverantörernas (UE) arbete.

  Reglera i ert upphandlingsdokument att UE ska anges i anbudet och kontrollera särskilt att UE betalat sina skatter och skyldigheter samt att de i övrigt uppfyller era obligatoriska krav.

  Amar Al-Djaber

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.