Till senaste kommentaren

Hur beräknas värdet av en upphandling vid hyra av varor?

Hej!

Inom XX förbereder vi upphandling av traktorer. Dessa önskas i första hand hyras (alternativt leasas.)

Hyrestiden vill vi gärna ha så lång som möjligt (gärna 2-3 år) och leverantören kan under tiden kunna byta traktor med jämna mellanrum så alltid en tekniskt uppdaterad modell är tillgänglig i våra utbildningar.

Frågor:
Är tröskelvärden för upphandlingsmodeller samma när man skapar hyravtal som vid rakt inköp?

Om man skapa fleråriga avtal beräknas tröskelvärden per avtal eller verksamhetsår?

Uppdaterad: Anonymiserad av Upphandlingsmyndigheten.

Kommentarer

 • Hej,

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller hyrköp av en vara. Både hyres- och leasingavtal ska med andra ord upphandlas.

  Tröskelvärdena gäller oavsett om upphandlingen avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av en vara.

  Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostnaden under löptiden. Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala kostnaden, inklusive varans restvärde.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av offentlig upphandling
  • 1 kap. 24 § LOU – definitionen av varukontrakt
  • 5 kap. 10 § LOU – om beräkningen av värdet av ett kontrakt som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor.
  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.