Till senaste kommentaren

Hur tilldelas kontrakt från ramavtal med flera leverantörer när LUF tillämpas?

Hej!

Funderingen avser LUF. Om man tecknar ramavtal med exempelvis tre kan man fritt välja vilken av leverantörerna man vill avropa eller gäller en fördelningsnyckel (rangordnat, %-fördelning mm)?

Kommentarer

 • Hej,

  Ramavtal regleras i 7 kap. lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Regleringen av ramavtal i LUF har närmat sig regleringen av ramavtal i LOU, men det finns fortfarande skillnader. Enligt LUF ska kontrakt som grundas på ett ramavtal tilldelas med tillämpning av objektiva regler och kriterier. Den upphandlande enheten ska ange reglerna och kriterierna i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Den upphandlande enheten är fri att utforma reglerna och kriterierna för uppdelning så länge som objektiviteten och de grundläggande principerna upprätthålls.Det innebär att det inte är möjligt för enheten att fritt välja leverantör efter eget godtycke,

  En upphandlande enhet får även tilldela ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal genom en förnyad konkurrensutsättning. En upphandlande enhet har dock ingen skyldighet att använda förnyad konkurrensutsättning vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal, under förutsättningen att det inte framgår av ramavtalet att tilldelning ska ske genom en förnyad konkurrensutsättning.

  Utöver 7 kap. LUF är givetvis de grundläggande upphandlingsprinciperna och konkurrensprincipen tillämpliga vid både upphandlingen och tillämpningen av ramavtalet.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 3 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas med tillämpning av objektiva regler och kriterier
  • prop. 2015/16:195 s. 1214 f. - den upphandlande enheten ska ange reglerna och kriterierna i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Den upphandlande enheten är fri att utforma reglerna och kriterierna för uppdelning så länge som objektiviteten och de grundläggande principerna upprätthålls
  • 7 kap. 4 § LUF - en upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal genom en förnyad konkurrensutsättning
  • 4 kap. 1-2 §§ LUF - de grundläggande upphandlingsprinciperna samt konkurrensprincipen.
  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.