Till senaste kommentaren

Hur tilldelas kontrakt från ramavtal med flera leverantörer när LUF tillämpas?

Hej!

Funderingen avser LUF. Om man tecknar ramavtal med exempelvis tre kan man fritt välja vilken av leverantörerna man vill avropa eller gäller en fördelningsnyckel (rangordnat, %-fördelning mm)?

Kommentarer

 • Hej A,

  Ramavtal regleras i 7 kap. LUF. Regleringen av ramavtal i LUF har närmat sig regleringen av ramavtal i LOU, men det finns fortfarande skillnader. Av 7 kap. 3 § LUF framgår att kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas med tillämpning av objektiva regler och kriterier. Den upphandlande enheten ska ange reglerna och kriterierna i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Den upphandlande enheten är fri att utforma reglerna och kriterierna för uppdelning så länge som objektiviteten och de grundläggande principerna upprätthålls (se prop. 2015/16:195 s. 1214 f.).

  Av 7 kap. 4 § LUF framgår också att en upphandlande enhet får tilldela ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal genom en förnyad konkurrensutsättning. En upphandlande enhet har dock ingen skyldighet att använda förnyad konkurrensutsättning vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal, såvida det inte är föreskrivet i ramavtalet att tilldelning ska ske genom en förnyad konkurrensutsättning.

  Utöver 7 kap. LUF är givetvis de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LUF samt konkurrensprincipen i 4 kap. 2 § LUF tillämpliga vid såväl upphandlingen som tillämpningen av ramavtalet.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.