Till senaste kommentaren

Hur illa kan en leverantör bete sig utan att avtalet hävs?

Hej Upphandlingsmyndigheten!

Förstår att detta beror på skrivna avtal men "hur illa" kan en ny arbetsgivare bete sig innan de förlorar sin vunna upphandling?

Utan att gå in på särskilda exempel, säg att i princip all personal är missnöjda med den nya arbetsgivaren för att arbetstagarna helt enkelt blir överkörda i alla tänkbara sammanhang.
Den nya arbetsgivaren är dessutom flitiga på att dela ut mindre bestraffningar om man inte är "representativ för företaget". Något som tidigare entreprenörer aldrig har gjort.

Hur skall man hantera ett sådant problem?
Moralen är på bott och allt ifrågasättande möts med passiv aggressivitet och avfärdande om att vi har fel inställning.

Kommentarer

 • Hej,

  Din fråga är främst av avtals- respektive arbetsrättslig karaktär och för att sådant beteende som du beskriver ska få några upphandlingsrättsliga konsekvenser krävs det att situationen är reglerad i upphandlingskontraktet. Det är möjligt att det av de särskilda kontraktsvillkoren framgår att ett sådant beteende ska leda till sanktioner i form av exempelvis hävning av kontraktet.

  I sammanhanget kan nämnas att vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren (se 6 b § Lagen om anställningsskydd).

  Upphandlingsmyndigheten ger stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter. Vi har därför inte möjlighet att besvara frågor på andra rättsområden. För att få vidare ledning i de arbets- och avtalsrättsliga frågorna föreslår vi därför att ni vänder er till en jurist som är specialiserad på de områdena.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.