Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste en upphandlande myndighet följa upp avtal?

Det finns inget uttalat krav att upphandlande myndigheter ska följa upp avtal. Att inte säkerställa att leverantörens uppgifter kan kontrolleras kan dock strida mot likabehandlingsprincipen och ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande. En upphandlande myndighet måste därför ha resurser för att kunna genomföra uppföljningar under avtalstiden. Leverantören har också ett ansvar att leverera det som efterfrågats i upphandlingen eftersom hon eller han är bunden av avtalet. Uppföljning kan till exempel genomföras genom att begära in dokumentation från leverantören som verifierar att ställda krav har uppfyllts. Som ett stöd för upphandlaren tar Upphandlingsmyndigheten, i samband med utvecklingen av miljökriterier, fram förslag till bevis och uppföljning.

Läs även gärna vår vägledning Avtalsförvaltning.

Källhänvisning: C-448/01 EVN och Wienstrom punkt 51.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.