Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste en upphandlande myndighet tillhandahålla ett ESPD-formulär?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Ur skyldigheten att godta en egenförsäkran följer enligt Upphandlingsmyndigheten att upphandlande myndigheter, vid upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet, måste tillhandahålla ett ESPD-formulär för att möjliggöra ingivandet av en egenförsäkran. Regeringen har dragit samma slutsats och skriver i förarbetena till LOU att ”Upphandlande myndigheter måste emellertid för varje upphandling över tröskelvärdena tillhandahålla en ESPD [(ESPD-formulär)] för den aktuella upphandlingen för den leverantör som önskar använda sig av den” [Upphandlingsmyndighetens tillägg] (prop. 2015/16:195 s. 769).

    Det avgörande för att uppfylla detta är enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning att en upphandlande myndighet säkerställer att det finns en faktisk möjlighet för en leverantör att i ett ESPD-formulär lämna en egenförsäkran. Det finns dock inget lagligt hinder mot att en upphandlande myndighet enbart upplyser om webbadressen till Kommissionens webbtjänst där leverantören kan skapa en egenförsäkran, under förutsättning att upphandlingsdokumenten innehåller all information som är relevant för den aktuella upphandlingen och som krävs för att en leverantör ska kunna fylla i sin egenförsäkran.

    I vår vägledning ESPD-systemet s. 21–23 kan du läsa mer om hur en upphandlande myndighet kan tillhandahålla ett ESPD-formulär.

    Uppdaterad: den 26 juli 2018
    Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.