Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste leverantören underteckna?

Hej,
Är en leverantör som vunnit en tilldelning bunden av att underteckna kontrakt med upphandlande myndighet?

Tack på förhand!

Kommentarer

  • Hej JP!

    En anbudsgivare som lämnat anbud är bunden av sitt anbud i enlighet med dess innehåll under anbudets giltighetstid. Vissa bestämmelser om anbudets giltighetstid finns i 10 kap. 10 § LOU (2016:1145), men frågan är i övrigt i huvudsak avtalsrättslig (se även prop. 2015/16:195 del 1 s. 631 och del 2 s. 1058-1059). Om en leverantör inte väljer att stå fast vid sitt anbud i det fall en upphandlande myndighet lämnar en giltig accept kan det få avtalsrättsliga konsekvenser, men en bedömning får ytterst göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, innehållet i anbudet och villkoren i upphandlingsdokumenten.

    Med vänliga hälsningar
    Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.