Till senaste kommentaren

Måste man upphandla om man vill erbjuda exempelvis förmånscyklar åt personalen?

Vår myndighet vill låta personalen få möjlighet att hyra förmånscykel genom bruttolöneavdrag. Myndigheten kommer att vara leasingtagare och det kommer att skrivas underuthyrningsavtal med personalen. Behöver vi upphandla dessa tjänster trots att lösningen är kostnadsneutral för myndigheten?

Kommentarer

 • Hej Margit,

  En upphandlande myndighet ska som huvudregel tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) när myndigheten vidtar åtgärder i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Den upphandlande myndigheten måste inte ha ett syfte att själv tillgodogöra sig det som anskaffas för att lagen ska bli tillämplig. En förutsättning är dock att det ska vara frågan om ett kontrakt med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer.

  Som vi uppfattar din fråga så kommer myndigheten att teckna kontrakt (leasingavtal) med leverantören av cyklarna och därefter teckna ett ytterligare kontrakt (underuthyrningsavtal) med den personal som kommer att nyttja möjligheten till förmånscykel genom bruttolöneavdrag. Det är alltså frågan om två separata avtal där ett avtal innebär att myndigheten köper tjänsten av leverantören och det andra avtalet innebär att myndigheten säljer vidare tjänsten till personalen. Avtalet mellan myndigheten och leverantören omfattas då sannolikt av upphandlingslagstiftningen och ska då upphandlas utifrån tillämpliga bestämmelser i LOU.

  Läs mer
  Läs mer om en angränsande frågeställning i inlägget Bidrag eller köp av tjänst vid bostadsanpassning? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av offentlig upphandling.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.