Till senaste kommentaren

Måste möjligheten att åberopa annat företags kapacitet framgå av upphandlingsdokumenten?

Hej!

Enligt 14 kap. 6 § LOU får en leverantör åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven som den upphandlande myndigheten ställer upp.

Jag har två frågor kring denna bestämmelsen i 14 kap. 6 § LOU:

  1. Måste det anges i upphandlingsdokumenten att leverantören får åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven?
  2. Om svaret är ja på fråga 1: Är upphandlingsdokumenten utformade i strid mot de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § LOU om det inte framgår av upphandlingsdokumenten att leverantören får åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven?

Tack!

Med vänlig hälsning,
Erik

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.