Till senaste kommentaren

Ska tilldelningskriterier vara med i steg 1 i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering?

Hej,

Måste anbudsinfordran i steg 1 innehålla till exempel tilldelningskriterierna eller räcker det om anbudsinbjudan som sänds till det kvalificerade leverantörerna i steg 2 innehåller dessa?

Det vill säga vad måste minst framgå av anbudsinfordran i steg 1 (där kvalificeringen görs) vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering över tröskelvärdet enligt LOU?

Kommentarer

 • Hej Jan,

  Vi har brutit ut din följdfråga från det ursprungliga inlägget Hur begränsar man antalet sökande i steg 1 i ett förhandlat förfarande?.

  En upphandlande myndighet ska vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering informera sin avsikt att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal genom en anbudsinfordran. Detta kan ske antingen genom en annons (se 10 kap. 1 § LOU) eller genom en förhandsannons om den upphandlande myndigheten inte är en central upphandlande myndighet (se 10 kap. 2 § LOU).

  I LOU gäller som huvudregel att den upphandlande myndigheten vid annonsering och förhandsannons om upphandling, med elektroniska medel ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras (se 10 kap. 7 § i LOU). Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska den upphandlande myndigheten dock senast ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten med elektroniska medel i samband med inbjudan att lämna anbud (se 10 kap. 9 § LOU).

  En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet ska skicka till Europeiska unionens publikationsbyrå ska ha det format som framgår av kommissionens genomförandeförordning 2015/1986. Detta gäller även förhandsannonser (se 5 § upphandlingsförordningen (2016:1162)). Att sådana annonser och förhandsannonser ska innehålla vissa uppgifter följer av artikel 51.1 i LOU-direktivet som hänvisar till bilaga V i LOU-direktivet. Även LOU:s förarbeten hänvisar till bilaga V i LOU-direktivet angående annonsens och förhandsannonsens utformning (se prop. 2015/16:195 s. 1049 ff.).

  Vilken information som ska finnas med i en förhandsannons framgår av bilaga V del B till LOU-direktivet. Då förhandsannonsen ska användas som en anbudsinfordran ska även informationen som anges i avsnitt II i samma del och bilaga finnas med. I punkt 6 anges att den upphandlande myndigheten ska, så långt det redan är känt, ge en kortfattad beskrivning av de kriterier som ska tillämpas vid tilldelning av kontraktet. Vilken information som ska finnas med i en annons framgår av bilaga V del C till LOU-direktivet. Där framgår av punkt 18 att annonsen ska innehålla de kriterier som ska användas för tilldelningen av kontraktet.

  LOU skiljer sig dock något från LOU-direktivets bestämmelser. Om upphandlingsdokumenten i steg 1 inte innehåller uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning ska detta enligt LOU framgå av inbjudan att lämna anbud (se 10 kap. 9 § tredje stycket punkten 5 LOU) Det finns alltså inget uttryckligt krav i LOU på att upphandlingsdokumenten ska innehålla uppgifter om tilldelningskriterier redan i steg 1. Om tilldelningskriterier och viktning framgår av upphandlingsdokumenten i steg 1 får som utgångspunkt inte den upphandlande myndigheten ändra dessa i ett senare skede, det får dock ske under vissa förutsättningar (se inlägget Glömde ange en sak i upphandlingsdokumenten, går det att komplettera under anbudstiden?).

  Det är således inte helt klarlagt om den upphandlande myndigheten måste tillhandahålla all information om tilldelningskriterierna redan i annonsen (vilket framgår av LOU-direktivet och förarbetena till LOU) eller om det räcker att skicka ut information om det i inbjudan att lämna anbud i steg 2 (vilket framgår av LOU). Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.