Till senaste kommentaren

Finns det en skyldighet att meddela övriga anbudsgivare när en upphandling har blivit överprövad?

Finns det krav att upphandlande myndighet skall meddela alternativt annonsera så att övriga anbudsgivare får information om att en överprövan inkommit i en upphandling? Är det skillnad om överprövan inkommit före eller efter tilldelningsbeslut?

Kommentarer

 • Hej Anki,

  Nej, det finns ingen sådan skyldighet i lagen om offentlig upphandling (LOU). Enligt upphandlingslagstiftningen har en upphandlande myndighet en skyldighet att snarast möjligen skriftligen underrätta anbudsgivarna om de beslut som fattas om att tilldela kontrakt eller att avbryta upphandlingen. Det finns därför ingen skyldighet för upphandlande myndigheten att meddela anbudsgivarna om att upphandlingen har blivit överprövad.

  Däremot kan det vara lämpligt att åtminstone informera vinnande leverantör om överprövningen, eftersom det i samband med en överprövning som regel inträder en förlängd avtalsspärr. Detta innebär att den upphandlande myndigheten inte får teckna kontrakt under handläggningen i förvaltningsrätten, eller till dess att domstolen meddelar något annat. En överprövningsprocess brukar även dra ut på tiden vilket kan resultera i att det sker en förskjutning av avtalsstart, något som kan vara bra för den vinnande leverantören att känna till.

  Läs mer om vad som gäller om en pågående upphandling överprövas i inlägget Vad händer när en pågående upphandling överprövas? i vår Frågeportal.

  Källhänvisning
  12 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldighet att underrätta om beslut.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.