Till senaste kommentaren

Går det att ge mervärde för auktoriserade bemanningsföretag?

Hej!

jag undrar hur ni ställer er (strikt juridiskt) till att auktorisation utgör ett mervärde i en upphandling. Vi planerar att upphandla bemanningstjänster och funderar på att låta det vara ett mervärde att en anbudsgivaren är ett auktoriserat bemanningsföretag, eftersom att vi anser att det uppfyller anknytningskravet i LOU kap 16 § 2 till tjänsten, men vi har dock konstaterat att det finns olika uppfattningar om det är möjligt eller inte och undrar därför hur ni ser på frågan med auktorisation som mervärden generellt och om det finns domar där frågan om anknytning prövats på ett tydligt sätt kring auktorisation som mervärde eller likvärdigt?

Stort tack på förhand för svar

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan, vi har därför ingen uppfattning om det. Inom ramen för vår Frågeservice gör vi inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bedöma om ett sådant tilldelningskriterium är möjligt att använda i en upphandling. Generellt sett gäller följande.

  Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om ett visst behov ska tillfredsställas genom ett kvalificeringskrav, tekniska specifikationer, obligatoriskt krav, tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor. En upphandlande myndighet har förhållandevis stor frihet när den utformar sin upphandling, men ibland finns bestämmelser i LOU att förhålla sig till, särskilt gällande vilka kvalificeringskrav som får ställas. Utöver det måste krav och villkor  hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Kvalificeringskrav får vanligtvis inte sammanblandas med tilldelningskriterier, se inlägget Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt?. I en upphandling kan exempelvis ett kvalificeringskrav i vart fall inte ha ett identiskt motsvarande tilldelningskriterium. I en sådan situation måste den upphandlande myndigheten innan upphandlingen offentliggörs välja om det som efterfrågas ska uppfyllas eller om det bör uppfyllas.

  Det kan tilläggas att det finns fall där domstol har tillåtit att den upphandlande myndigheten ställt kvalificeringskrav på att anbudsgivaren som sådan (eller den verksamhet som utför tjänsten) ska vara auktoriserad enligt ett visst system, se till exempel Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 2590–14 eller Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5484–15.

  Uppdaterad: den 27 juni 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.