Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att ge mervärdesavdrag i procent eller ska det vara en fast summa?

Hej,

Är det tillåtet och lämpligt att använda mervärdesavdrag i procent istället för i KR?

För att exemplifiera:

Som utvärderingskriterie finns ett case där Anbudslämnaren ska beskriva hur sin offererade lösning hanterar situationen i caset. Om offererad lösning hanterar caset på ett tillfredsställande sätt ges ett mervärdesavdrag om 10 procent på anbudssumman.

Är ovan tillåtet och lämpligt, eller ska eller bör UM hålla sig till mervärdesavdrag i KR?

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Upphandlingslagstiftningen innehåller inga bestämmelser om hur en utvärderingsmodell ska vara utformad. Däremot ska utvärderingsmodellen vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna, vilket bland annat innebär att modellen ska vara transparent och förutsägbar.

  En upphandlande myndighet ska tilldela kontraktet till den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Den upphandlande myndigheten måste alltså säkerställa att upphandlingens utformning faktiskt resulterar i att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet är det som tilldelas kontraktet.

  Jag tolkar ditt exempel som att det är frågan om en absolut utvärderingsmodell, det vill säga att utvärderingen sker individuellt av varje enskilt anbud. Vid en absolut utvärderingsmodell påverkas inte utvärderingen av andra anbudsgivares kvalitet eller totalpris. Samtliga anbud kan därför, i ditt exempel, tilldelas lika mycket mervärdesavdrag i procent även om summan av naturliga skäl skiljer sig åt beroende på det pris som har lämnats i anbuden.

  Om två anbud har lämnat en tillfredsställande lösning på caset så innebär det att båda anbuden kommer att få ett mervärdesavdrag om 10 % vardera. I detta fall kommer det fortfarande att vara den anbudsgivare som har lämnat det lägsta priset som kommer att stå som vinnare trots att mervärdesavdraget i kronor räknat är större för den anbudsgivare som har lämnat ett högre pris. Jag har personligen svårt att se att ett mervärdesavdrag i procent skulle kunna stå i strid med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller för den delen vara mindre lämplig än att tilldela ett mervärdesavdrag i en fast summa.

  Läs mer
  Läs mer om utvärdering i inlägget Vilka metoder kan användas för att utvärdera anbud (”utvärderingsmodeller”)? i vår Frågeportal.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.