Till senaste kommentaren

Finns hållbarhetskriterier hänförliga till hissarbeten?

Hej,

Finns det några miljökrav eller kriterier jag som upphandlare kan ställa vid upphandling vid hiss-service, hissrenoveringar och ombyggnationer?

Kommentarer

 • Hej

  Vid renovering och ombyggnation av hissar bör man fundera på hur många delar och hur stora delar av hissen som måste bytas. Ju färre delar som byts ut desto mindre material omsätts. Att ersätta gammalt material med nytt medför större klimatpåverkan, speciellt metall.

  Att arbeta med målet att åstadkomma så liten miljöbelastning som möjligt ur ett helhetsperspektiv är lika viktigt som att ställa krav på energieffektiva hissar.

  En behovsinventering per hiss blir då viktig. Räcker det att byta motor och driftsystem, kan man behålla hisskorg och beklädnad av schakt och yttre dörrar?

  Självfallet under det att andra behov också beaktas så som säkerhet och tillgänglighet.

  I upphandlingen bör då ett sådant arbetssätt och samråd med och godkännande från beställaren avseende insatserna beskrivas i upphandlingsdokumenten och i avtal. Här får man räkna med att entreprenören och beställaren inte alltid har samma drivkrafter.

  Insatser vid hissrenovering som brukar spara driftenergi är bland annat belysningen, så som närvaro- eller anropsstyrd LED-belysning.

  Nya styr- och drivsystem kan spara stora mängder driftenergi jämfört med äldre hissar. Om bromsenergin kan matas tillbaka till elnätet eller omhändertas och användas på annat sätt är det ett sätt att få en energieffektivare hiss.

  Nya elmotorer är energieffektivare än äldre men man bör ändå vara uppmärksam på motorns energieffektivitet.

  Vi har inte haft resurser att ta fram krav som omfattar hissrenoveringar men däremot har vi ett krav för energieffektiva hissmotorer. Kravet gäller för induktionsmotorer i hissar. Permanenta synkronmotorer kan vara mer energieffektiva än induktionsmotorer men kan också vara svåra att använda vid renovering av äldre hissar eftersom de kan behöva annorlunda utrymme.

  Krav för energieffektiva induktionsmotorer i hissar är kravID 10967.

  (Notera att standard IEC 60034-2-1: 2007 har uppdaterats med standard IEC 60034-2-1: 2014, så skriv det sistnämnda.)

  Mer information finns bland annat i den förstudie om energimärkning för hissar som utförts inom EU:s arbete med eko-design. Ecodesign preparatory study for lifts implementing the Ecodesign Working Plan 2016 -2019.

  Lycka till och god jul!
  Jens Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.