Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får man ställa krav på att leverantören ska miljöcertifiera sin verksamhet?

Får man kravställa att en leverantör ska miljöcertifiera sin verksamhet enligt Svanen eller liknande? Om ja, räcker det om leverantören får 4 år på sig för att miljöcertifiera sig?

Kommentarer

 • Hej,
  Tack för din fråga. För att kunna besvara den på bästa sätt vore det bra om du kan förtydliga frågan något. Gäller frågan möjlighet att ställa krav på certifiering av leverantörens verksamhet som sådan, det vill säga ett miljöledningssystem enligt till exempel ISO 14001? Eller gäller certifiering av leverantörens varor eller tjänster enligt en märkning, till exempel Svanen?

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta
 • Hej!

  Frågan handlar om möjligheten att ställa krav på certifiering av en tjänst.
  Lasse
 • Tack för att du förtydligade.

  Dagens upphandlingsregler innebär en möjlighet att direkt hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten, men under vissa förutsättningar som anges i 9 kap. 12–15 § LOU. Dessa villkor avser såväl märkeskraven i sig som krav på ett öppet och transparent förfarande hos märkningsorganisationen för att anta märkeskraven, märkets tillgänglighet samt att den som ansöker om märket inte ska kunna ha ett avgörande inflytande på märkeskraven. Samtliga villkor som anges ska vara uppfyllda.

  De andra förutsättningarna handlar om att kraven för märkningen endast får röra kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas och att de är lämpliga att definiera de egenskaper som efterfrågas. En sådan bedömning kan i princip endast ni som upphandlande myndighet göra. Bestämmelsen innebär att den upphandlande myndigheten får kräva en särskild märkning som bevis för att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna motsvarar de egenskaper som krävs, miljömässiga eller andra egenskaper såsom sociala. Andra märkningar ska godtas om det innebär att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna uppfyller likvärdiga krav. Annan lämplig utredning ska också godtas under vissa förutsättningar. Läs mer om märkningsreglerna i 9 kap 12–15 § LOU på vår webbplats.

  Du frågar om det räcker med fyra år för att leverantören ska miljöcertifiera sig. Av den länk du bifogade framgår att ni avser att ställa krav på svanen-märkning av textilservice. Det framgår av 9 kap. 13 § LOU att krav på märkning kan ställas som teknisk specifikation, som tilldelningskriterium eller som ett särskilt kontraktsvillkor. Om kravet ställs som kontraktsvillkor innebär det att leverantören inte behöver uppfylla kravet redan vid anbudsgivning utan vid kontraktsstart eller annan tidpunkt som anges i kontraktsvillkoren. Kravet kan i så fall vara mindre konkurrensbegränsande och leverantörer ”fasas in”.

  En väl genomförd marknadsdialog kan ge svar på i vilken omfattning märkning förekommer och också hur lång tid en certifieringsprocess i regel tar hos det aktuella certifieringsorganet. Om fyra år är en lämplig period får också bedömas utifrån kontraktets längd och omfattning och vilken typ av tjänst det gäller. Ju tidigare ni påbörjar marknadsdialogen, genomför RFI, genomför remissrunda av utkast till upphandlingsdokument eller liknande, ju mer ”förberedd” kan marknaden anses vara. Fyra år kan då vara en lång period. Gäller det ett ramavtal som är begränsat till fyra år så kan det innebära att leverantören inte kommer att leverera någon miljömärkt tjänst överhuvudtaget och då kanske syftet inte uppnås.

  Enligt den information vi har tar handläggningen av licensansökningar hos Svanen i regel mellan 3-5 månader. Det varierar dock kraftigt beroende på vilken produkt eller tjänst det gäller och hur mycket dokumentation som ska hanteras.

  Vänliga hälsningar
  Charlotta
  Charlotta

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.