Till senaste kommentaren

Vilka hållbarhetskriterier kan användas vid upphandling av fönsterputs?

Hej,  jag undrar vilka kriterier i kategorin städning som är tillämpbara vid upphandling av fönsterputs?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Petra!

  Den upphandlande myndigheten får i varje upphandling göra en egen bedömning av vilken kravnivå man ska använda, utifrån bland annat ambitionsnivå, behov, resurser och önskemål i organisationen. Mer information om kriterier och specifikt om städtjänster finns på vår webbplats.

  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett antal hållbarhetskriterier i en databas, du hittar dem i Kriteriebiblioteket. Kriterierna är utarbetade tillsammans med expertgrupper inom våra olika produktområden. Där kan du enkelt skräddarsy din kravspecifikation och ladda hem de krav du önskar använda i din upphandling. Det är valfritt för en upphandlande myndighet att använda hållbarhetskriterierna och det finns inget som hindrar en upphandlande myndighet att ställa färre eller fler krav än vad som framgår där.

  Läs mer
  Läs mer om valet av hållbarhetskriterier i inlägget Kan den upphandlande myndigheten välja att inte använda vissa hållbarhetskriterier? vår frågeportal.

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej och tack för snabbt svar,

  det jag undrar är alltså vilka av de hållbarhetskriterier som finns framtagna inom städ som är tillämpbara vid upphandling av specifikt fönsterputsning? Det är ju exempelvis meningslöst att ställa krav på parfymerade produkter om det är så att de produkter som används vid fönsterputs aldrig parfymeras överhuvudtaget. Kriterierna är ju framtagna för städtjänster i stort, och berör därmed sådana områden som aldrig överhuvudtaget är aktuella vid fönsterputs.
  Petra
 • Hej Petra!

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några hållbarhetskrav som är specifika för fönsterputsning utan tjänsten faller in under den mer allmänt hållna kategorin städtjänster. Som sagt så är det upp till den upphandlande myndighet att avgöra vilka av kriterierna som ska användas och det finns inget som hindrar en upphandlande myndighet att ställa färre eller fler krav än vad som framgår av kriteriedatabasen.

  Hållbarhetskrav ska, precis som alla andra krav som ställs i en upphandling vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det innebär att kraven bland annat ska vara proportionerliga och kopplade till kontraktsföremålet, varför det krävs en bedömning i varje enskild upphandling av vilka krav som är lämpliga att ställa.

  Uppdaterad: den 23 augusti 2019

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.