Till senaste kommentaren

Kan man justera Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för att passa i det enskilda fallet?

Är det ok att ställa som krav att Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska följas med undantag från ett krav som vi vill ändra till Särskilt kontraktsvillkor?

Kommentarer

 • Hej Maria,

  Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är frivilliga att tillämpa, vilket innebär att ni kan välja vilka kriterier som ska användas i er upphandling. Kriterierna är avstämda med branschen och har bedömts kunna vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Notera dock att en bedömning alltid måste göras i det enskilda fallet om ett hållbarhetskriterium ska ställas i en upphandling

  Vill en upphandlande myndighet ändra ett krav från exempelvis en teknisk specifikation till ett särskilt kontraktsvillkor måste den upphandlande myndigheten bedöma om det är lämpligt och förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna att göra det. I sammanhanget kan nämnas att särskilda kontraktsvillkor generellt sett är mindre konkurrensbegränsande än obligatoriska krav, eftersom kravet inte behöver vara uppfyllt när leverantören lämnar in anbudet.

  Notera att de krav som är aktuella i upphandlingen ska skrivas ut i upphandlingsdokumenten eftersom det i vissa fall inte kan anses förenligt med likabehandling- och öppenhetsprincipen att hänvisa till exempelvis en webbplats. I vår Kriterie-wizard kan aktuella krav väljas ut och laddas ner i antingen Word- eller pdf-format och kan på så sätt enkelt klistras in i upphandlingsdokumenten efter eventuella justeringar.

  Läs mer
  Läs mer om kriterierna och hur de ska tillämpas på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 6 september 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Om ett krav ändras kan Upphandlingsmyndighetens uppgifter vara kvar (sidhuvud, logga etc.) eller måste det tas bort ?
  Maria
 • Hej igen,

  Om kravet ändras är det inte längre Upphandlingsmyndighetens krav. Detta innebär att ni bör ta bort logga, sidhuvud och andra igenkänningstecken som kan få potentiella anbudsgivare att tro att det redigerade kravet är utformat och kontrollerat av Upphandlingsmyndigheten.

  Notera att ni bör klippa ut aktuella krav ur bilagan och klistra in på lämplig plats i ert upphandlingsdokument, istället för att använda hela nedladdade bilagan.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.