Till senaste kommentaren

Strider ett krav på miniminivå för lön mot förbudet om golvpriser?

Hej,

Hur ska vi förhålla oss till den nya dom som kommit där Högsta förvaltningsdomstolen dömer ut golvpriser i de upphandlingar vi önskar ställa särskilda kontraktsvillkor avseende miniminivå på lön!?

 https://inkopsradet.se/bransch/samhallsbyggnad/hogsta-instans-domer-ut-golvpris/

Med Vänliga Hälsningar/ Linnea

Kommentarer

 • Hej Linnea,

  Vi ser dessa delar som fristående och oberoende av varandra. Särskilda kontraktsvillkor som avser krav på miniminivå för lön under uppdragets utförande kan inte likställas med att den upphandlande myndigheten ställer ett obligatoriskt krav på att anbud inte får understiga ett golvpris.

  Oavsett vilka arbetsrättsliga villkor ni ställer är anbudsgivarna fortfarande fria att välja vilka anbudspriser de vill offerera. Det finns exempelvis inget förbud i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att en leverantör går med förlust på grund av ett offentligt upphandlat avtal.

  Om ett anbud framstår vara onormalt lågt ska ni tillämpa bestämmelserna om onormalt låga anbud.

  Källhänvisningar
  • HFD 2018 ref. 50 - det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange ett obligatoriskt krav som innebär att anbud under en viss nivå automatiskt kommer att uteslutas från utvärderingen
  • 16 kap. 7–8 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling ( LOU) - förfarandet som ska tillämpas om ett anbud förefaller vara onormalt lågt.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.