Till senaste kommentaren

Strider ett krav på miniminivå för lön mot förbudet om golvpriser?

Hej,

Hur ska vi förhålla oss till den nya dom som kommit där Högsta förvaltningsdomstolen dömer ut golvpriser i de upphandlingar vi önskar ställa särskilda kontraktsvillkor avseende miniminivå på lön!?

 https://inkopsradet.se/bransch/samhallsbyggnad/hogsta-instans-domer-ut-golvpris/

Med Vänliga Hälsningar/ Linnea

Kommentarer

 • Hej Linnea,

  Vi ser dessa delar som fristående och oberoende av varandra.

  Särskilda kontraktsvillkor som avser krav på miniminivå för lön under uppdragets utförande kan inte likställas med att den upphandlande myndigheten ställer ett obligatoriskt krav på att anbud inte får understiga ett golvpris. Oavsett vilka arbetsrättsliga villkor ni ställer är anbudsgivarna fortfarande fria att välja vilka anbudspriser de vill offerera (se HFD 2018 ref. 50). Det finns exempelvis inget förbud i LOU mot att en leverantör går med förlust på grund av ett offentligt upphandlat avtal.

  Om ett anbud framstår vara onormalt lågt ska ni tillämpa bestämmelserna om onormalt låga anbud (se 16 kap. 7–8 §§ LOU).

  Uppdaterad: den 10 januari 2019


  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.