Till senaste kommentaren

Möjligheten att dela upp kontrakt vid inte direktivstyrd upphandling

Är det möjligt att använda sig av uppdelade kontrakt (enligt 4 kap.) vid en upphandling enligt 19 kap. LOU? Innebär skrivelsen i 19 kap. (dvs att reglerna kring uppdelade kontrakt i 4 kap 13-17 §§ inte ska gälla) endast att myndigheten inte är skyldig att beakta möjligheten att dela upp kontraktet eller innebär det att det inte är tillåtet att dela upp kontraktet?

Kommentarer

 • Hej Olivia,

  Vid ett icke direktivstyrt förfarande, exempelvis förenklat förfarande, ska mycket riktigt den upphandlande myndigheten inte tillämpa bestämmelserna om tilldelning av kontrakt i separata delar i 4 kap. 13–17 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Den upphandlande myndigheten är därmed inte skyldig att beakta möjligheten att dela upp kontraktet vid en upphandling enligt 19 kap. LOU.

  Samtidigt kan det noteras att det inte finns något hinder mot att dela upp kontrakt i delar vid upphandlingar på det icke direktivstyrda området. En uppdelning av kontrakt vid upphandlingar främjar konkurrensen mellan leverantörer och öppnar upp marknaden för små företag.

  Det kan även tilläggas att om den upphandlande myndigheten överväger att upphandla ett kontrakt i separata delar i olika upphandlingar ska bestämmelsen 19 kap. 8 § LOU angående beräkning av värdet av en upphandling beaktas. Där framgår bland annat att en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i LOU.

  Läs mer
  Se även inlägget Går det att begränsa deltagandet vid upphandling av delkontrakt (inte direktivstyrd upphandling) i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.