Till senaste kommentaren

Är en upphandlande myndighet skyldig att motivera orsaken bakom ett ställt krav?

Hej,

Är en upphandlande myndighet skyldig att motivera orsaken bakom ett ställt krav?

Kommentarer

  • Hej Carl,

    Nej, en upphandlande myndighet är inte skyldig att motivera varför den ställt ett krav.

    Trots detta kan det i vissa fall vara lämpligt att motivera varför ett krav har ställts. Till exempel kan en motivering underlätta för leverantörer att förstå kravets innebörd samt det behov som den upphandlande myndigheten har. Generellt sett leder öppen och tydlig kommunikation i en upphandling till minskad risk för missförstånd och i förlängningen lägre risk för överprövning.

    Med vänlig hälsning,
    Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.