Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När är det ok att kontakta leverantörer som inte lämnat anbud?

Hejsan,

När är det ok för en upphandlande myndighet att kontakta leverantörer som hämtat ut förfrågningsunderlaget, men som inte lämnat anbud?

Till exempel, Efter annonsering men innan tilldelningsbeslut?

Eller måste UM vänta med det tills efter att tilldelningsbeslut publicerats?

Vad gäller i fall där endast ett fåtal av intressenterna lämnat anbud och UM överväger att avbryta innan tilldelningsbeslut och göra om upphandlingen? I dessa fall kan det förstås vara fördelaktigt för UM att veta om eventuella ändringar i FFU kan leda till fler inkomna anbud i en ytterligare upphandlingsprocess.

Kommentarer

  • Hej Johan,

    Jag ber om ursäkt för sent svar. Jag är inte helt säker på vad du avser med dina frågor. Jag förstår t.ex. inte syftet med varför man vill kontakta leverantörerna i dina exempel, om syftet är att påminna om att anbudstiden är på väg att löpa ut blir det ju lite konstigt att kommunicera det efter tilldelningsbeslutet (enligt din tredje fråga). Om syftet är att undersöka varför en anbudsgivare inte har lämnat något anbud så kan jag preliminärt inte se något rättsligt hinder att ställa den frågan till kända leverantörer under pågående upphandling, under förutsättning att likabehandlingsprincipen följs. I övrigt gäller också absolut sekretess fram till dess att tilldelningsbeslut meddelas eller att upphandlingen avslutas på annat sätt (t.ex. avbryts). Att ställa en sådan fråga till leverantörer som inte har lämnat något anbud torde dock inte kunna påverka myndighetens utrymme att ”välja” hur man ska fortsätta processen, dvs. avbryta upphandlingen eller fullfölja processen med de anbud som har kommit in.

    För att man ska få avbryta en upphandling krävs att sakliga skäl föreligger. Om en upphandling avbryts och den upphandlande myndigheten har för avsikt att gå ut med en ny upphandling med samma kontraktsföremål finns det ju möjlighet att när det första förfarandet är avslutat, gå ut i en marknadsundersökning inför det andra förfarandet.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.