Till senaste kommentaren

Kan ett ramavtal ändras för att omfatta ett nytt delområde?

Om det framkommer i rapport och tilldelningsbeslut att den upphandlande myndigheten ej fått tillräckligt många leverantörer samt ej erhållit någon leverantörer inom ett specifikt delområde där man efterfrågar specialistkompetensen.

Ger lagen om offentlig upphandling något utrymme för antingen leverantör eller myndighet att under ramavtal utöka sitt ramavtal med de leverantörer som skulle kunna erbjuda denna specialistkompetensen eller bedöms detta som en så stor förändring att upphandling då måste göras om?

Kommentarer

 • Hej Gustav,

  Jag är inte helt säker på att jag förstår alla omständigheter i din fråga. Om det är så att jag missuppfattat något får du gärna återkomma med ett förtydligande eller en följdfråga.

  Ändringar av ramavtal kan göras med stöd av 17 kap. 9–10 och 12–14 §§ LOU. En grundläggande förutsättning för en ändring är att både den upphandlande myndigheten och leverantören är överens om det.

  Det är alltså möjligt att göra ändringar av mindre värde, enligt en ändrings- eller optionsklausul, på grund av oförutsedda omständigheter och som innebär ett byte av leverantör. Det är även möjligt att göra ändringar som inte är väsentliga. Läs gärna mer om de olika ändringsbestämmelserna i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Om ramavtalet ingås utan ett visst delområde får det avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet om det enligt någon av ändringsbestämmelserna är möjligt att utöka det befintliga ramavtalet med det aktuella delområdet. Den bedömningen kan vi dessvärre inte göra inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal.

  Det finns alternativa sätt att lösa problemet. Istället för att ändra det befintliga ramavtalet kan den upphandlande myndigheten utreda om det finns förutsättningar att ingå ett nytt ramavtal avseende delområdet. Utöver att annonsera delområdet på nytt kan ett alternativ vara att utreda om det finns förutsättningar att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering avseende delområdet med stöd av 6 kap. 12 § LOU. Bestämmelsen innebär att om den upphandlande myndigheten inte fått in några lämpliga anbud, eller några anbud över huvud taget, finns en möjlighet att genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Ytterligare en förutsättning är att de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte ändras väsentligt. Förutsättningarna för ett sådant förfarande har tidigare berörts i vår Frågeportal, du hittar inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU.

  Ett annat alternativ är att utreda om det finns förutsättningar för att genomföra en direktupphandling, exempelvis om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen (se 19 kap. 17 § tredje stycket LOU).

  Uppdaterad: den 18 december 2019


  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.