Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får en upphandling avbrytas?

.

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • En upphandling får avbrytas men bara om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet.

  Några exempel:

  • Det återstår bara en lämplig anbudsgivare (bristande konkurrens).
  • De inkomna anbuden är högre än vad den upphandlande myndighetens budget tillåter.
  • Den upphandlande myndigheten inser i efterhand att upphandlingsdokumenten har skrivits på ett felaktigt sätt, vilket har medfört att man inte har möjlighet att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

  Den upphandlande myndigheten ska underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om sitt beslut att avbryta upphandlingen. De grundläggande EU-rättsliga principerna måste alltid iakttas.

  Mer information finns även på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

  Laghänvisningar
  12 kap. 12 § andra stycket LOU/LUF
  19 kap. 29 § LOU/LUF
  20 kap. 12 § LOU/LUF

  Rättsfall
  C-27/98 Fracasso
  C-244/02 Kauppatalo Hansel
  RÅ 2009 ref 43

  Uppdaterad: den 19 juli 2018
  Upphandlingsmyndigheten
 • Det är inte helt ovanligt att en upphandlande myndighet använder ramavtal. Hur ser möjligheterna ut att avbryta ett avrop med anledning av de tre ovan angivna grunderna?

  Erik
 • Hej Erik!

  Rättsläget angående möjligheten att avbryta en förnyad konkurrensutsättning är inte helt klarlagt och det finns så vitt jag vet inte några kammarrättsavgöranden som behandlar frågan.

  Det finns dock en hel del domar i förvaltningsrätterna där domstolarna godtagit avbrytande av förnyad konkurrensutsättning vid sakligt godtagbara skäl på liknande sätt som vid vanliga upphandlingar; se bland annat Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 342-11 E, Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål nr 3023-13, Förvaltningsrätten i Jönköpings dom i mål nr 6206-15, Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 7245-13 E, Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 2934-14 och Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 1063-15. Upphandlingsmyndigheten har för närvarande inte tagit närmare ställning i frågan.

  Se även upphandlingsstödet vid Kammarkollegiets Vägledning: Ramavtal och avrop inom LOU och LUF s. 54.

  Uppdaterad: den 19 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.