Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När får man flytta om i rangordningen?

Säg att vi har ramavtal med flera leverantörer, låt säga fem stycken, och de är rangordnade utifrån resultatet av utvärderingen i upphandlingen.

Kan vi ändra rangordningen under ramavtalets tid om till exempel den som är etta inte lever upp till fastställda krav, till exempel upprepade gånger tackar nej till uppdraget eller upprepade gånger orsakar leveransförseningar? Alltså som ett alternativ till viten, egentligen.

Allt under förutsättning att modellen är noga beskriven i upphandlingsdokumenten och själva ramavtalet, givetvis.

Kommentarer

 • Hej Camilla!

  Så länge det tydligt framgår av upphandlingsdokumenten och ramavtalets villkor under vilka förutsättningar det kan komma att ske en ändring av ramavtalets rangordning finns inget upphandlingsrättsligt hinder mot att använda den sanktionsmöjligheten. Ett sådant upplägg skulle kunna fungera som ett incitament för leverantören att vårda avtalsrelationen.

  Däremot kan man fråga sig hur lämpligt ett sådant upplägg är, eftersom det exempelvis kan leda till att den upphandlande myndigheten får betala ett högre pris än vad som fastställdes när ramavtalet ingicks. En avvägning får således göras utifrån vad som kan anses vara affärsmässigt lämpligt i det enskilda fallet. Som du själv påpekar är det även av största vikt att principen om öppenhet upprätthålls.

  Se gärna även inlägget ​Får jag frångå fastställd rangordning?​​​.

  Uppdaterad den 19 februari 2018


  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.