Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När ska en ansökan om överprövning skickas in till förvaltningsrätten?

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren som framgår av tilldelningsbeslutet. Det innebär att leverantören förlorat sin rätt att ansöka om överprövning av upphandlingen när avtalsspärren löpt ut.

I de flesta fall löper en avtalsspärr på 10 dagar efter att den upphandlande myndigheten meddelat tilldelningsbeslut. Men en upphandlande myndighet kan ange en längre tid än så. Om tilldelningsbeslutet inte skickas med elektroniskt medel ska tidsfristen vara minst 15 dagar.

Avtalsspärren innebär att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal förrän tio dagar gått från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades. Efter att myndigheten har ingått avtal kan inte upphandlingen överprövas. När den upphandlande myndigheten har tecknat avtal kan en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada undersöka om det finns förutsättningar för att vinna framgång med att ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En sådan ansökan ska som huvudregel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

Läs mer
Mer information om överprövning finns på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 1 § LOU - allmänna bestämmelser om avtalsspärrstidens längd
  • 20 kap. 11 § LOU - ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren
  • 20 kap. 17 § LOU - ansökan överprövning av ett avtals giltighet ska som huvudregel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.