Till senaste kommentaren

När ska ett obligatoriskt krav vara uppfyllt?

I en upphandling finns med ett krav på att leverantören ska tillämpa s k sparsam körning. Det kan väl lämpligen styrkas genom att skicka in intyg om att chaufförerna genomgått utbildning i sparsam körning. Min fråga är om det räcker med att ha detta klart vid avtalsstart eller om det måste vara klart vid anbudsinlämning? Det logiska borde ju vara att det finns när uppdraget ska utföras? Generellt kan man ju säga att med den synen så borde det generellt bli fler anbudsgivare, än om en massa krav ska vara uppfyllda redan när anbud ska lämnas.

Tacksam för snabbt svar, då detta är en pågående upphandling.

Kommentarer

 • Hej Thomas!

  En bedömning av när ett krav ska vara uppfyllt eller när ett eventuellt intyg som ska ha kommit in får bedömas utifrån hur kraven är utformade i upphandlingsdokumenten. När inget annat anges i upphandlingsdokumenten bör det i regel krävas att kravet ska vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande (jämför bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 26-12 och mål nr 3688-14).

  Om det är frågan om krav på hur en tjänst ska utföras, snarare än något som behöver vara uppfyllt vid anbudsinlämningen, kan det vara lämpligt att utforma det som ett villkor för hur kontraktet ska fullgöras, eventuellt tillsammans med med en skyldighet att lämna in eventuella intyg eller liknande när den upphandlande myndigheten begär detta vid en senare tidpunkt.

  Frågan om när ett krav ska vara uppfyllt och när ett intyg eller annat bevis ska ha kommit in i en specifik upphandling får bedömas utifrån hur kravet är formulerat, vilket inte nödvändigtvis är samma sak som det som framstår som lämpligt i efterhand. Utifrån din beskrivning kan vi inte avgöra om det finns ett faktiskt krav på att lämna in ett intyg.

  Uppdaterad: den 23 april 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.