Till senaste kommentaren

När uppdateras kraven på köks- och serveringsutrustning?

Hej!

Kommer ni att uppdatera era krav på köks- och serveringsutrustning? Om inte, förklara gärna grunden till ert beslut.

Vänliga hälsningar,
Elina

Kommentarer

  • Hej Elina,

    Hållbarhetskriterierna för köks- och serveringsutrustning har avvecklats och vi har i dagsläget inga planer på att publicera nya kriterier på området. Orsaken till detta är att hållbarhetskriterier regelbundet behöver ses över och vid behov revideras för att kriterierna ska vara aktuella. Vårt arbete med hållbarhetskriterier prioriteras utifrån ett antal olika faktorer, bland annat miljöpåverkan, upphandlingsvolym, möjlighet att påverka genom upphandling samt hur mycket kriterierna används. Kriterierna för köks- och serveringsutrustning var fem år gamla och inte tillräckligt högt prioriterade för att revideras.

    Det finns hållbarhetskriterier inom andra produktområden som skulle kunna användas även vid upphandling avseende köks- och serveringsutrustning, läs mer om detta i inlägget Angående hållbarhetskrav Bisfenol A, kravID 11017 i vår Frågeportal.

    Vänliga hälsningar
    Anette Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.