Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Upphör den absoluta sekretessen när upphandlingen avbryts?

Hej!
Om man avbryter en upphandling, så kan ju beslutet om att avbryta överprövas av förvaltningsrätten. När upphör sekretessen i upphandlingen? Är det när beslutet är taget (och meddelat) om att avbryta upphandlingen, eller är det efter att tidsfristen för att överpröva har passerats?

Kommentarer

 • Hej Anders!

  Den absoluta sekretessen gäller fram till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts (se 19 kap. 3 § andra stycket Offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Vid ett avbrytande får upphandlingen anses slutförd, vilket medför att den absoluta sekretessen upphör innan tidsfristen för att överpröva avbrytandebeslutet har passerat.

  Att den absoluta sekretessen upphör innebär emellertid inte att den upphandlande myndigheten kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit utan sekretessprövning. Anbuden kan fortfarande omfattas av sekretess enligt någon annan bestämmelse i OSL, såsom 19 kap. 3 § första stycket eller bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärsförbindelse med myndighet i 31 kap. 16 § OSL.

  Läs gärna mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats!

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.