Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Går det att ställa krav på närodlade produkter?

Frågan avser krav att upphandla närodlade produkter.

Önskar en "kort" skrivning om vad som är tillåtit.

Kommentarer

 • Hej Upphandlare!

  Det är inte tillåtet att ställa krav på hur nära, eller hur långt, bort en produkt är odlad. Det skulle strida mot principen om varors och tjänster fria rörlighet inom EU.

  Det finns inte heller någon vedertagen definition på vad en närodlad/närproducerad produkt är. En annan intressant aspekt är även vad en "närproducerad" produkt i praktiken skulle kunna ge i form av ett objektivt mervärde som inte kan uppfyllas av produktion på en annan plats inom landet eller inom annan medlemsstat.

  Ett annat sätt att kravställa produkter är att göra en behovsanalys som fastställer vilken prestanda produkterna ska uppfylla enligt den offentliga kundens ambition. Här kan hållbarhetskriterier användas, de återfinns i Upphandlingsmyndighetens Kriterie-Wizard.

  I marknadsanalysen undersöks vilka leverantörer som finns på marknaden och identifieras att små - och medelstora leverantörer kan motsvara den offentliga kundens krav kan delad upphandling, mindre volymer och samordnad logistik göra att lokala små- och medelstora leverantörer lägger anbud.

  Hälsningar
  /Monica

  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.