Till senaste kommentaren

Finns det någon plan på att införa en nationell databas/register för uteslutningsgrunder?

Hej,
Eftersom alla som upphandlar enl. LOU förhåller sig till samma uteslutningsgrunder oavsett upphandling, har det funnits några diskussioner kring en nationell databas/register för uteslutningsgrunderna i kap. 13 § 1-3? Istället för att varje upphandlare i varje upphandling ska kontrollera samma krav, begära in samma uppgifter, göra skattekontroll till skatteverket osv. borde man kunna spara oceaner av tid och resurser om allt fanns i ett register som uppdaterades med jämna mellanrum där myndigheter och enheter kan kontrollera om anbudsgivarna är hela och rena.

Vänligen,
Klara

Kommentarer

 • Hej Klara,

  Vi delar din uppfattning att en sådan lösning skulle kunna innebära en effektivisering.

  Upphandlingsmyndigheten har berört det du frågar om i samband med att den nya upphandlingslagstiftningen trädde ikraft 1 januari 2017, och frågan om upphandlande myndigheter kan kräva utdrag ur belastningsregistret vid kontroll av leverantörens företrädare av de omständigheter som anges i 13 kap. 1 § LOU var aktuell.

  I ett brev till det svenska regeringskansliet, daterat den 10 mars 2017, påtalade både Polisen och Upphandlingsmyndigheten bland annat betydelsen av att en strukturerad lösning togs fram i Sverige. Vi påtalade att en sådan lösning på sikt skulle kunna omfatta mer än endast kontrollen av de omständigheter som anges i 13 kap. 1 § LOU. Enligt uppgift bereds frågan fortfarande.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.