Till senaste kommentaren

Hur ska leverantörsförsäkran för hållbarhetskriterierna Fisk och Skaldjur användas?

Hej,

i de nya kriterier för Fisk och Skaldjur finns tre jag inte kan hitta i lev.försäkran: 11325 - 11326 - 11138:1.

De finns ej heller på Dabas att kryssa i att man uppfyller. Hur ska dessa användas?

Kommentarer

 • Hej Britt-Inger,

  Tack för frågan!

  De tre nya kriterierna i Fisk och skaldjur är kriterier nedan återfinns inte i Dabas:

  Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur (KravID: 11325)
  Särskilda kontraktsvillkor
  Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera fisk- och/eller skaldjursprodukter som inte kommer från arter och/eller bestånd som bedöms som ”rödmarkerade” eller sårbara i en lista, resursöversikt eller liknande som återspeglar tillståndet för fiskbestånd i olika fångstområden och/eller vattenbrukets miljöpåverkan. Bedömningen i listan eller resursöversikten kan för vildfångade arter omfatta parametrar som exempelvis:/…/

  Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk (KravID: 11326)
  Särskilda kontraktsvillkor
  Leverantören åtar sig att från och med avtalsstart enbart leverera produkter av vildfångad fisk-/skaldjursråvara som kommer från bestånd som på vetenskaplig grund bedöms som hållbart nyttjade gällande följande parametrar:/…/

  Informationskrav beredd eller konserverad produkt - fisk och skaldjur (KravID: 11112:1)
  Särskilda kontraktsvillkor
  Leverantören ska senast vid avtalsstart och därefter under hela avtalsperioden lämna följande skriftlig information om fisk-/skaldjursråvaran för beredda och/eller konserverade produkter* som omfattas av kontraktet, bestående av en eller flera fisk/skaldjursråvaror med ett innehåll av fisk och/eller skaldjur över 20 %:/…/

  Särskilda kontraktsvillkor
  Anledningen är att dessa kriterier är så kallade särskilda kontraktsvillkor. Särskilda kontraktsvillkor är det som i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) definieras som särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. Det innebär att särskilda kontraktsvillkor är kriterier som inte återfinns i Dabas eftersom kraven inte kopplar till artikelinformation för enskilda produkter. Istället handlar det om vilka produkter leverantören som lämnat anbud ska leverera under avtalsperioden (vilket i förlängningen påverkar underleverantören).

  Typiskt för ett särskilt kontraktsvillkor är att det är krav som leverantören inte behöver uppfylla när anbudet lämnas in och kraven hör ihop med kontraktets utförande. Kravet ska accepteras av leverantören och uppfyllas genom att Leverantören löpande levererar produkter med rätt prestanda till kunden. Villkoren får vara av typen ekonomiska, innovationsrelaterade, miljörelaterade, sociala eller sysselsättningsrelaterade krav.

  I de förslag till bevis som finns står även att "Leverantören ska i sitt anbud ange att /…/ " och "Anbudsgivaren bekräftar i sitt anbud att/…/. för att ytterligare understryka att det är Leverantörens ansvar att uppfylla de särskilda kontraktsvillkoren. Det är anledningen till att underleverantör/producent inte kan tagga det som artikelinformation i Dabas.

  Om något är oklart är du mycket välkommen att kontakta mig!

  Uppdaterad: den 17 september 2019

  Bästa hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.