Till senaste kommentaren

Är upphandling av kulturskola och kulturskoleundervisning en välfärdstjänst?

Hej!

Det är svårt att bedöma vad som är "välfärdstjänster" även om en utgår från Bilaga 2a. Det jag specifikt undrar över är om upphandling av kulturskola, kulturskoleundervisning är en välfärdstjänst och kan upphandlas med de nya reglerna?

Kommentarer

 • Hej Isabella,

  Av bilaga 2 a i LOU framgår ett intervall av CPV-koder avseende undervisning och utbildning som avser välfärdstjänster (från 80000000-4 till 80660000-8). I intervallet finns totalt 55 CPV-koder för olika undervisnings- och utbildningstjänster. Du hittar listan i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008, se s. 204–205. Förhoppningsvis kan innehållet i listan vägleda vad som avses med undervisning och utbildning i upphandlingsrätten.

  Frågan om vilken CPV-kod kulturskola, kulturskoleundervisning avser har inte prövats av domstol. Vi kan därför inte svara på om tjänsten i fråga faller in under bilaga 2 a i LOU. Detta får avgöras i rättstillämpningen.

  Läs mer
  Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 28 juni 2019

  Med vänliga hälsningar
  Therese

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.