Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad innebär utvärderingsgrunden "pris"?

Hej, vi håller på att uppdatera våra mallar där vi tidigare hade lägst pris och funderar på hur vi ska uttrycka oss. Lägst pris, ska det vara samma som bäst pris? Annars hänger ju ordet pris i luften. Får man inte använda formuleringen lägst pris alls?

Kommentarer

 • Hej Malin!

  För en övergripande beskrivning av vilka utvärderingsgrunder som kan användas, se avsnittet Tilldelningskriterier på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

  Begreppet ”pris” ersätter ”lägsta pris” enligt det tidigare regelverket. Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda (se 16 kap. 1 § tredje stycket och 19 kap. 24 § tredje stycket LOU [2016:1145]).

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några särskilda rekommendationer för hur mallar och upphandlingsdokument ska utformas. Det ska som sagt framgå vilken grund som den upphandlande myndigheten avser sig att använda sig av, varför det blir missvisande om en upphandlande myndighet använder andra begrepp när den ska ange grund för tilldelning i annonsen eller andra dokument. Jag ser däremot inget hinder mot att en upphandlande myndighet förklarar hur tilldelningen praktiskt kommer att gå till, så länge grunden för tilldelning anges på ett tydligt och korrekt sätt i något av upphandlingsdokumenten.

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.