Till senaste kommentaren

Måste en dom vinna laga kraft innan man fattar nytt tilldelningsbeslut?

Ska rätta ett tilldelningsbeslut enl dom från förvaltningsrätten. Man har rätt att överklaga inom 3 veckor från mottagande av domen. Måsta jag vänta 3 veckor innan jag skickar ut ett nytt tilldelningsbeslut?

Kommentarer

 • Hej,

  En upphandlande myndighet måste inte vänta till dess att en dom från en förvaltningsdomstol har vunnit laga kraft innan den fattar ett nytt tilldelningsbeslut. Om den upphandlande myndigheten anser att domstolens avgörande är korrekt kan det dock vara lämpligt att snarast möjligt ompröva tilldelningsbeslutet enligt domen.

  Skulle förvaltningsrättens eller kammarrättens dom innebära att den upphandlande myndigheten inte behöver fatta ett nytt tilldelningsbeslut får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut.

  Källhänvisningar
  20 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut.

  Uppdaterad: den 17 januari 2020

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.