Till senaste kommentaren

Krav på att leverantören ska delta på obligatorisk visning

Hej! Länsstyrelsen har krävt närvaro vid två heldagars obligatorisk visning för att få delta i anbudsprocessen. Ett av företagen med ramavtal hade inte möjlighet att delta och är nu utestängt från att lämna anbud. Detta är förödande för företaget, då anbudet omfattar två års skötselarbeten med möjlighet till förlängning ett år i taget. Får myndigheten göra så?

Kommentarer

 • Hej,

  Jag är inte helt på det klara med alla förutsättningar i det aktuella fallet, därför blir mina resonemang av ett något mer allmän karaktär. Jag utgår från att det är fråga om ett annonserat förfarande och att inget särskilt undantag är tillämpligt utifrån vad du har skrivit i din frågeställning.

  Till att börja med är det inte helt ovanligt att den upphandlande myndigheten ibland erbjuder leverantörer, som kan vara intresserade av att lämna anbud i en upphandling, att få en visning av ett område eller en fastighet som är kopplat till själva upphandlingsföremålet. En sådan visning brukar dock vara frivillig och avser att ge leverantörerna så mycket information som möjligt för att de i sin tur ska kunna lämna så bra anbud som möjligt.

  I ett annonserat enstegsförfarande (öppet och förenklat förfarande) har alla leverantörer rätt att lämna ett anbud. Här kan inga "för-krav" ställas upp för att ett anbud ska få lämnas in av en leverantör. Om anbud lämnas in kontrolleras att leverantören inte ska uteslutas, att leverantören uppfyller samtliga kvalificeringskrav och att anbudet uppfyller alla obligatoriska (och formella) krav. När det gäller kvalificeringskraven så ska de avse leverantörens allmänna förmåga att kunna utföra uppdraget.

  I ett annonserat tvåstegsförfarande (till exempel selektivt förfarande eller urvalsförfarande) får de leverantörer som är intresserade av upphandlingen i första steget ansöka om att få lämna anbud i upphandlingen. I första steget ska kvalificeringskraven på leverantörerna framgå samt de begränsningskriterier som kommer tillämpas om fler leverantörer uppfyller kvalificeringskraven än antalet anbudssökanden som den upphandlande myndigheten kommer gå vidare med till steg två, det vill säga steget där de utvalda anbudssökandena får lämna anbud.

  Den ovan redovisade "processen", som är förenklat förklarad i mitt svar, bygger på de förfaranderegler som anges i lagen om offentlig upphandling (LOU), och förfarandet ska också följa de regler som anges i LOU.

  Läs mer
  Läs även inlägget Visning av lokaler - hindrar absolut sekretess gemensam visning? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 21 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.