Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är inköpsstatistik en offentlig handling?

Hej ,
Jag undrar om det råder sekretess eller finns några offentlighetsregler när det gäller inköpsstatistik under pågående upphandling?
Om dessa är offentliga, hur pass detaljerade kan de då vara? Vilka företag har fått avropen mm ?
Frågan ställs när det gäller Landstingens folktandvårdsenheter.

Kommentarer

  • Hej Olle,

    En sekretessprövning ska göras varje gång en begäran om att ta del av en allmän handling kommer in till den upphandlande myndigheten, under förutsättning att den upphandlande myndigheten också omfattas av reglerna i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (2009:400), OSL. Om den upphandlande myndigheten inte omfattas av dessa regler har de heller ingen skyldighet att lämna ut några handlingar eller uppgifter alls.

    Sekretess kan i den situation du beskriver föreligga dels genom 19 kap. 3 § första stycket OSL och dels genom 31 kap. 16-17 §§ (de sistnämnda lagrummen beror på om den upphandlande myndigheten är en myndighet eller ett bolag som myndigheten utövar en viss kontroll över. Det kan finnas fler regler i OSL som kan bli aktuella i det enskilda fallet beroende på vilken typ av verksamhet det är som är aktuell i upphandlingen. En prövning måste göras i det enskilda fallet.

    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.