Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Omfattas beställningarna av ramavtalet eller är det frågan om en fristående upphandling?

Hej

Vi har ett ramavtal med en beställare. men nu har vi gjort ett annat jobb (ej skett något avrop på) med massa andra moment än det som beskriv i ramavtalet också men nu ska vi ta betalt för allt utfört arbete så vill dom endast betala för det som ramavtalet reglerar det andra säger dom att det får vi stå för själva även fast deras personal har bett oss om hjälp med att lösa dom problemen.

Jag vill hävda att jobbet är upphandlat bredvid ramavtalet men dom trycker in det i ramavtalet. Då jag ej fått nått avrop angående detta projekt gäller ramavtalet då???

hoppas jag inte har rört ihop allting nu

mvh

Kommentarer

 • Hej Lennart,
   
  Föreligger det ett avtal?
  Först och främst bör det avgöras om det överhuvudtaget finns ett avtal. Detta är främst en avtalsrättslig fråga där det måste utredas om den personal som har ”bett er lösa problemen” är behörig att ingå avtal för myndighetens räkning och om ni anses varit i god tro att personalen agerat inom sin befogenhet. I denna bedömning kan innehållet i det ursprungliga ramavtalet och avropet ha betydelse, exempelvis om det där framgår att tilläggsbeställningarna endast får ske under vissa specifika omständigheter. Beroende på utfallet i den här bedömningen kan det vara så att ni har ingått ett avtal med den upphandlande myndigheten eller inte.

  Om det anses föreligga ett avtal med den upphandlande myndigheten är nästa fråga om beställningarna/köpet är inom ramavtalet och vad som händer om det inte anses ha ingått i ramavtalet.
   
  Om det är ett köp inom ramen för ramavtalet
  Om köpet omfattas av ramavtalet beror på vad parterna har enas om i ramavtalet. Tilldelning av kontrakt från ett ramavtal, även kallat avrop, ska göras enligt villkoren i ramavtalet. Det är främst en avtalsrättslig fråga vad parterna har avtalats om när villkoren i ramavtalet är oklara.

  Om det är ett köp utanför ramavtalet
  Om köpet inte omfattas av ramavtalet utgör beställningen en fristående upphandling. Om det inte funnits stöd för att genomföra en direktupphandling eller ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i det aktuella fallet, kan det vara fråga om en otillåten direktupphandling.

  Om köpet gjorts utanför ramavtalet gäller inte villkoren i ramavtalet. Då regleras exempelvis priset separat inom ramen för upphandlingen.

  En annan aspekt som är värd att nämna, utifrån de omständigheter du anger i ditt exempel, är att det inte är tillåtet att göra vilka ändringar som helst i avtal som har föregåtts av en offentlig upphandling.

  Avslutningsvis måste det nämnas att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte svara på om ni har ingått ett avtal, och om det i så fall ingår i ramavtalet eller inte. Av samma anledning kan vi inte bedöma om det skett en otillåten upphandling eller inte. Är ni i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Läs mer
  Med vänlig hälsning,
  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.