Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

OK att påminna kända leverantörer under anbudstiden?

Är det förenligt med lika behandlingsprincipen att under anbudstiden skicka en allmänt hållen påminnelse till leverantörer som är kända av den upphandlande myndigheten? Påminnelsens syfte skulle vara att säkerställa att det kommer in anbud om det ser ut att vara få förfrågningsunderlagshämtare till att börja med. Påminnelsen skulle inte peka på en specifik upphandling utan informera om att den upphandlande myndigheten annonserar.
Gösta Lindmark Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Gösta,

    Att informera endast vissa leverantörer om att en upphandling är annonserad och finns tillgänglig är inget som hindras av likabehandlingsprincipen eftersom den informationen i sig inte utgör någon ny information i förhållande till informationen som finns i upphandlingsdokumenten och som kan ge leverantören någon otillbörlig fördel i förfarandet.

    Med vänlig hälsning
    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.