Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan avtalsstarten vara olika för de myndigheter som deltar i en samordnad upphandling?

Hej
Jag har fått frågan att samordna en upphandling med sex stycken kommuner. Två av kommunerna ska teckna avtal så fort upphandlingen är klar. De fyra andra vill inte starta sin avtalsperiod förrän efter ett år senare. Är detta möjligt??

Kommentarer

 • Hej Thomas,

  Det finns inga uttryckliga bestämmelser när det gäller när ett avtal senast ska börja löpa efter tecknande av avtal. Allt för kort tid mellan tecknande av avtal och avtalsperiodens start skulle kunna strida mot likabehandlingsprincipen (se HFD 2012 ref. 48).

  Vad som gäller vid osedvanligt lång tid mellan tecknande av avtal och avtalsstart är oklart. Är villkoret inte kommersiellt motiverat kan den konspiratoriskt lagda misstänka att villkoret kan vara framtaget i strid med likabehandlingsprincipen. Det kan även ifrågasättas om ett sådant villkor i alla lägen är affärsmässigt motiverat.

  Det är lämpligt att ha en viss säkerhetsmarginal mellan sista anbudsdag och avtalsstart, särskilt med beaktande av risken för överprövning av upphandlingen. Det bör inte vara några problem med att i vart fall ha upp till ett års framförhållning till avtalsstart.

  Samma som ovan bör gälla vid en samordnad upphandling. Utöver vad som angivits ovan bör det inte finnas något principiellt hinder mot att avtalsstart skiljer sig åt mellan de deltagande upphandlande myndigheterna, under förutsättning att det tydligt framgår av upphandlingsdokumenten.

  Uppdaterad: den 28 mars 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.