Till senaste kommentaren

Kan avtalsstarten vara olika för de myndigheter som deltar i en samordnad upphandling?

Hej

Jag har fått frågan att samordna en upphandling med sex stycken kommuner. Två av kommunerna ska teckna avtal så fort upphandlingen är klar. De fyra andra vill inte starta sin avtalsperiod förrän efter ett år senare.

Är detta möjligt?

Kommentarer

 • Hej Thomas,

  Det finns inga uttryckliga bestämmelser när det gäller när ett avtal senast ska börja löpa efter tecknande av avtal. Allt för kort tid mellan tecknande av avtal och avtalsperiodens start skulle kunna strida mot den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling.

  Vad som gäller vid ovanligt lång tid mellan tecknande av avtal och avtalsstart är oklart. Är villkoret inte kommersiellt motiverat kan den konspiratoriskt lagda misstänka att villkoret kan vara framtaget i strid med likabehandlingsprincipen. Det kan även ifrågasättas om ett sådant villkor i alla lägen är affärsmässigt motiverat.

  Det är lämpligt att ha en viss säkerhetsmarginal mellan sista anbudsdag och avtalsstart, särskilt med beaktande av risken för överprövning. Det bör inte vara några problem med att i vart fall ha upp till ett års framförhållning till avtalsstart.

  Samma som ovan bör gälla vid en samordnad upphandling. Utöver vad som angivits ovan bör det inte finnas något principiellt hinder mot att avtalsstart skiljer sig åt mellan de deltagande upphandlande myndigheterna, under förutsättning att det tydligt framgår av upphandlingsdokumenten.

  Källhänvisningar
  Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2012 ref. 48 – allt för kort tid mellan tecknande av avtal och avtalsperiodens start skulle kunna strida mot likabehandlingsprincipen.

  Uppdaterad: den 26 november 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.