Till senaste kommentaren

Om avknoppning av offentlig verksamhet

Under en tid var det relativt vanligt att kommuner (och landsting) "knoppade av" verksamhet till anställda. Finns det någon uppfattning om hur det ser ut i dagsläget, förekommer avknoppningar fortfarande och vad säger i så fall regelverket?

Kommentarer

 • Hej Marie,

  Avknoppning av offentlig verksamhet innehåller en del juridiska aspekter där både kommunallagen, skollagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-rättens regler om statsstöd har betydelse. Av dessa ger Upphandlingsmyndigheten stöd enbart inom LOU och statsstöd.

  Frågan om man utan föregående upphandling under en begränsad tidsperiod får överlämna driften av en verksamhet till en grupp av tidigare anställda har utretts flera gånger men har ännu inte lett till någon lagstiftning. Frågan om ett sådant överlämnande kan ske utan föregående upphandling har inte bedömts på ett likartat sätt i olika utredningar.

  Med begreppet avknoppning av offentlig verksamhet avses vanligen de situationer när offentlig myndigheter låter en eller flera anställda bilda ett privaträttsligt organ för att överta viss verksamhet eller vissa uppgifter som tidigare utförts i förvaltningsform. Skillnaden är att de nu som självständiga företagare driver samma slags verksamhet på uppdrag av den offentliga myndigheten, som de tidigare utfört som anställda.

  En avknoppning består alltså huvudsakligen av två delar. Dels en överlåtelse av offentlig egendom, dels att överlåtaren ger förvärvaren i uppdrag att tillhandahålla tjänster i den övertagna verksamheten. Om endast den första delen sker är inte upphandlingslagstiftningen tillämplig eftersom myndigheten inte gör en anskaffning. Vanligen sker dock båda delarna. I sådana fall kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, upphandlingslagstiftningen vara tillämplig.

  Bedrivs verksamheten inom ramen för exempelvis ett valfrihetssystem eller så kallade pengsystem behöver ingen upphandling göras. Detta är vanligt förekommande inom individuellt inriktade tjänster, såsom skola, vård och omsorg.

  Om avknoppningen innebär upphandling av tjänster enligt LOU eller en tjänstekoncession enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) kan den överlåtande myndigheten inte tilldela den avknoppade verksamheten ett ramavtal eller kontrakt utan att det har föregåtts av en upphandling. Det kan särskilt noteras att LUK är en ny lag som gäller sedan den 1 januari 2017. Detta har naturligtvis en påverkan på upphandlande myndigheters möjligheter till upphandling av tjänstekoncessioner utan föregående annonsering i samband med avknoppning av offentlig verksamhet.

  Avslutningsvis, om ni avser att anlita en leverantör för att hjälpa till med en avknoppning kan denna tjänst behöva upphandlas.

  Angående din fråga om det förekommer avknoppningar av offentliga verksamheter kan vi inte svara på. Denna fråga bör ställas till respektive kommun och region.

  Gällande övriga rättsområden där Upphandlingsmyndigheten inte ger stöd hänvisar vi till någon annan som ger stöd i dessa frågor. Om du frågar å en kommun eller ett regions vägnar kan du eventuellt få hjälp av SKR:s jurister. Du hittar deras kontaktuppgifter på SKR:s webbplats.

  KällhänvisningarUppdaterad: den 20 december 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.