Till senaste kommentaren

Omfattas parkering av hyresundantaget?

Detta gäller inte hyra eller drift av en hel parkering utan enstaka parkeringsplatser samt parkering "på stan".

Kommentarer

 • Hej Thérèse,

  Till en början ska nämnas att såvitt vi känner till har frågan aldrig blivit prövad i domstol och rättsläget får därför betraktas som oklart.

  Med det sagt så är det korta svaret på din fråga ja, även hyra av parkeringsplatser bör i vissa fall kunna omfattas av undantagsbestämmelsen i upphandlingslagarna.

  En nyttjanderätt såsom exempelvis hyra av en parkeringsplats är i grunden ett tjänstekontrakt och inte ett varukontrakt vilket i sig är en förutsättning för att hyresundantaget kan bli tillämplig. Syftet med undantagsbestämmelsen är att kontrakt som avser hyra av fast egendom, det vill säga mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom har sådana särdrag att en konkurrensutsättning enligt upphandlingslagarnas bestämmelser inte är lämplig. Om hyran är stadigvarande eller tillfällig i samband med ”parkering på stan” borde inte heller påverka bedömningen.

  Notera att undantagsbestämmelser ska tolkas restriktivt och det är den som använder undantaget som ska visa att undantaget är tillämpligt.

  Källhänvisningar
  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.