Till senaste kommentaren

Får jag tilldela nästkommande anbudsgivare om den första häver avtalet?

Finns det någon möjlighet att tilldela/avtala med nästkommande anbudsgivare (E nr. 2) om avtal har ingåtts och arbetena i utförandeentreprenaden är påbörjade men ej avslutade och vinnande anbudsgivare (E nr. 1) alt. beställaren häver avtalet?

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  Det är inte möjligt att byta leverantör i ett upphandlat avtal om inte förutsättningarna i 17 kap. 13 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda. För att ändringen ska vara tillåten krävs bland annat att den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens.

  Vidare finns ingen möjlighet att ”återuppliva” ett upphandlingsförfarande på ett sådant sätt som du beskriver. Upphandlingen är avslutad och om den upphandlande myndigheten direkt tilldelar ett kontrakt till den leverantör som var rankad som tvåa i den ursprungliga upphandlingen skulle det som utgångspunkt utgöra en otillåten direktupphandling.

  Finns däremot förutsättningar för att göra en direktupphandling, till exempel om kontraktsvärdet understiger direktupphandlingsgränsen, är det möjligt att tilldela leverantören kontraktet utan att genomföra en annonserad upphandling. Läs mer om direktupphandling på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 24 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Liknande fråga men andra förutsättningar.

  Vi har genom förnyad konkurrensutsättning av inköpscentrals ramavtal upphandlat ett antal modeller av en vara.

  Leverantör av modell X1 kan inte längre leverera denna modell enligt avtalad beställningsskrivelse för successiva leveranser. Beställningsskrivelsen hävs. Detta på grund av omständigheter (ny lagstiftning och nya kvalitetskontroller) som inte var kända när avtal ingicks.

  Kan vi ingå antal med del leverantör som rankades som nr 2 vid utvärdering av modell X1 men vann modell X2? Det vill säga samma vara men med olika användningstid, vilket gav utslag i vår LCC-modell?
  Sara
 • Hej Sara,

  Vid en förnyad konkurrensutsättning gäller samma som angetts ovan, det vill säga att det inte möjligt att ”återuppliva” en förnyad konkurrensutsättning som är avslutad.

  Däremot kan ni undersöka möjligheten att ändra i det befintliga avtalet med den leverantör som rankades som nummer två vid utvärderingen av den modell som nu inte kan levereras. Om det är möjligt eller inte måste avgöras i varje enskilt fall. Läs mer om ändringar av avtal på vår webbplats och i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Om ändringen inte är möjlig, exempelvis med stöd av bestämmelsen om ändringar av mindre värde, eller ändringar som inte är väsentliga, måste den upphandlande myndigheten genomföra en ny förnyad konkurrensutsättning eller om det inte är möjligt ett nytt upphandlingsförfarande för att tillgodose behovet av den modell som efterfrågas.

  Läs mer
  Inlägget Får man ändra ett kontrakt genom att byta ut en vara till en bättre? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av mindre värde
  • 17 kap. 14 § LOU – ändringar som inte är väsentliga.
  Uppdaterad: den 24 januari 2020

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.