Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Finns några specifika krav på upphandlingsdokumentets utformning?

Hej !
Har en fråga,  finns det bestämmelser på att administrativa föreskrifter ska ligga i början av en anbudsförfrågan ?, Vi själva har haft så historiskt och vi ser på många andra upphandlingar som andra offentliga myndigheter gör att de har administrativa föreskrifterna tidigt i förfrågningsunderlaget.

Vi själva vill fokusera på upphandlingsobjektet. Med detta, lägga de administrativa föreskrifterna efter kravspecifikation / beskrivelse av upphandlingsobjektet.   Vår målsättning med detta är att skapa en attraktivare förfrågan för anbudsgivare då de mer direkt ser vad vi är ute efter.

Med vänlig hälsning
Tommy Karlsson
(Signatur redigerad av Upphandlingsmyndigheten).

Kommentarer

 • Hej Tommy!

  I LOU ställs inga specifika krav på hur upphandlingsdokumentet ska utformas. Den upphandlande myndigheten har stor frihet att själv utforma sin upphandling, förutsatt att det sker inom de ramar som följer av den offentliga upphandlingens grundläggande principer i 4 kap. 1 § LOU. De grundläggande principerna om likabehandling och öppenhet innefattar ett krav på att upphandlingsdokumenten ska vara så klart och tydligt utformade att en leverantör förstår vad som tillmäts betydelse i upphandlingen (se RÅ 2002 ref. 50). Upphandlingsdokumenten ska vara utformade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka informationen på samma sätt (se EU-domstolens avgörande i mål C-19/00 SIAC Construction).

  Det finns därför inget hinder mot att placera de administrativa föreskrifterna senare i upphandlingsdokumentet. Att fokusera på upphandlingsobjektet i början av upphandlingsdokumentet är ett förekommande upplägg bland upphandlande enheter.

  Uppdaterad: den 25 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.